House Members


 

ASHOKA HOUSE

MRS VANDANA (INCHARGE)

MRS MANDEEP KAUR  (INCHARGE)

MRS NIMRATA

MS SANDEEP KAUR  (PRT)

MRS PARWINDER KAUR

MRS LOVEDEEP KAUR

MRS POONAM

MR YASHU DHINGRA

 

RAMAN HOUSE

MRS PARDEEP KAUR (INCHARGE)

MRS MANJU   (INCHARGE)

MRS RAJVEER KAUR

MRS LAKHWINDER KAUR

MRS VEENA NEHRA

MRS DEEPTI KATARIA

MRS MANPREET KAUR

MR SUSHIL

 

GANDHI HOUSE

MRS VIDHYA (INCHARGE)

MRS SANDEEP KAUR (INCHARGE)

MRS SAROJ RANI

MS LUBINA DHINGRA

MS GEETA RANI

MRS DEEPTI HADDA

MS MAHVISH DHINGRA

MS GAGANJEET KAUR

 

TAGORE HOUSE

MRS JASPREET KAUR (INCHARGE)

MRS BINDIA RANI (INCHARGE)

MRS AARTI

MS GURPREET KAUR

MRS DEEPA KUMARI

MRS PRIYA BAJAJ

MRS PARAMJEET

MS GEETA